Прийнята на ДП "ЗАВОД 410 ЦА" «Політика якості та безпеки», сформульована і затверджена Генеральним директором, визначає цілі, завдання та основні напрямки діяльності підприємства, які включають в себе:

 • забезпечення якісного виконання робіт і надання послуг з ремонту, технічного обслуговування (ТО) і модернізації авіаційної техніки (АТ) відповідно до запитів споживача і встановленими законодавчими вимогами за конкурентними цінами на внутрішньому і міжнародному ринках;
 • проведення «Політики в області якості ...», спрямованої на забезпечення відповідності вимогам національних і міжнародних стандартів в області якості, в тому числі аерокосмічного призначення, а також вимогам національних і міжнародних авіаційних правил;
 • аналіз ефективності функціонування системи менеджменту якості (СМЯ) і прийняття відповідних коригувальних та запобіжних дій, спрямованих на безперервне вдосконалення СМЯ;
 • визначення, прогноз і реалізація силами підприємства очікувань і потреб споживача;
 • усвідомлення персоналом підприємства того, що у підприємства є контракти і стійке положення на міжнародному ринку, завдяки Споживачеві, який бажає співпрацювати з підприємством.

Виробництво і СМЯ підприємства сертифіковані і функціонують відповідно до вимог Міжнародних стандартів в області якості ISO 9001 і NATO AQAP 2120, Авіаційних правил Part-145, Part-21, Частина 145В, АП-145.

Основні процедури, розроблені і впроваджені на підприємстві відповідно до вимог зазначених нормативних документів, викладені в керівній нормативно-технічній документації підприємства.

На підприємстві розроблені і впроваджені необхідні стандарти підприємства, що регламентують всі напрямки його діяльності щодо забезпечення якості продукції, що випускається і послуг, що надаються. В даний час процедури підприємства гармонізовані до міжнародних та європейських вимог.

Процедури підприємства визначають такі найважливіші процеси, як:

 • аналіз контрактів;
 • оцінка Постачальників;
 • ідентифікації та простежуваності матеріалів і компонентів;
 • метрологічне забезпечення;
 • управління документацією;
 • підготовка та атестація персоналу;
 • управління конфігурацією;
 • аналіз надійності АТ та розробка програм ТО;
 • аналіз функціонування СМЯ і, на його основі, розробка та реалізація коригувальних і запобіжних дій;
 • випробування і передача в експлуатацію АТ,

а також інші процеси.

На підприємстві впроваджена і успішно діє система внутрішніх аудитів функціонування СМЯ, побудована на оцінці відповідності вимогам нормативних документів, аналізі результатів оцінки та реалізації відповідних коригувальних та запобіжних заходів. Провідні аудитори з числа працівників підприємства атестовані в зовнішніх уповноважених органах на право проведення таких аудитів.

Особливо необхідно відзначити, що при ремонті, на всіх його стадіях (вхідного контролю, дефектації, ремонту, складання, випробування, доведення і т.п.), виробничо-контрольною документацією та підписами в ній відповідальних осіб, визначений статус контролю і випробувань. Неможлива передача продукції і матеріалів, якщо вони не проконтрольовані або не випробувані.

На підприємстві організовані внутрішні аудити ВС, авіадвигуна і їх компонентів, які проводяться після остаточного складання, до передачі на випробування.

На підприємстві впроваджена процедура приймання продукції Представництвом Міністерства Оборони України для військових Замовників, а також уповноваженими представниками Авіаційних адміністрацій держав, які ремонтують АТ на підприємстві.

Функціонування системи менеджменту якості на підприємстві забезпечує гарантію надання якісних послуг по ремонту, технічному обслуговуванню і модернізації АТ, що є основою підтримки льотної придатності і безпеки польотів.

Translate »