Звіт з управління 2020 рік

Довідка щодо діючих договорів оренди

 Звіт незалежного аудитора 2020 р. та додатки до нього

 Звіт про управління  ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗАВОД 410 ЦА» за 2019 рік

Звіт незалежного аудитора 2019

 Звіт про власний капітал за 2017 рік

 Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік

 Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2017 рік

 Примітка до річної фінансової звітності за 2017 рік

 Звіт про фінансові результати за 2017 рік

 Звіт незалежного аудитора

Translate »